HOLY CHIC

Când nu aveți ce purta și nu aveți unde să puneți hainele...

Primul re-seller a mărfurilor premium din Moldova

about

Holy Chic este un serviciu care vă permite să vindeți articolele din garderoba personală de clasa premium care nu vă mai provoacă bucuria de odinioară.
Suntem o platformă populară, cu un magazin confortabil în centrul orașului și un număr mare de clienți fideli. Ne ocupăm de toate "chinurile" relației dintre dvs. și noul proprietar al lucrurilor dvs.

s

who is who

Un contract de consignație este un acord conform căruia una dintre părțile sale, comisionarul, își asumă obligația față de cealaltă parte, comitentul, de a încheia una sau mai multe tranzacții cu o terță parte sau persoane în interesul comitentului, dar în numele său propriu, a comisionarului.

Condiții de acceptare a bunurilor pentru vânzare

Comitentul are obligația să predea comisionarului articole din garderoba personală pentru punerea în vânzare respectând următoarele condiții*:

Dispoziții generale

 • Termenul limită pentru vânzarea bunurilor primite este de 60 de zile de la momentul întocmirii contractului și de la primirea efectivă a bunurilor.
 • Comitentul și comisionarul sunt de acord cu privire la valoarea cea mai relevantă a fiecărui articol de bunuri. Lista de mărfuri, starea lor în momentul acceptării și costul sunt prezentate în actul de acceptare a mărfurilor
 • Reducerea prețurilor. Magazinul efectuează vânzări lunare, pentru a stimula vânzările. Comitentul este obligat să participe la vânzare, în cazul în care mărfurile acceptate sunt în vânzare pentru mai mult de 30 de zile calendaristice. Suma reducerii va fi -30% din valoarea inițială a mărfurilor. Participarea la vânzare rămâne la discreția comitentului, dacă termenul de vânzare a mărfurilor este mai mic de 30 de zile calendaristice. Toate celelalte formate de marcare sunt negociate separat și necesită o coordonare cu comitentul.
 • În cazul în care Comitentul dorește să preia articolele acceptate spre vânzare înainte de termenul convenit (60 de zile calendaristice), el plătește Comisionarului suma minimă pentru depozitare, care va fi de 10% din valoarea convenită a mărfurilor.

*Conform HOTĂRÎRII Nr. 1010 din 31.10.1997 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie

CÎȚI BANI VEȚI PRIMI?

Suma comisionului magazinului HolyChic constituie 25% din valoarea finală a bunurilor. După deducerea comisionului din soldul sumei va fi reținut impozitul pe venit de 10%*.

Formula pentru calculare:

{ prețul de
vânzare a mărfii
} De exemplu 1000 леев

-
{ 25% comisia
HolyChiс
} 1000 - 25% = 750

-
{ 10% impozit
pe venit
} 750 - 10% = 675

=
{ plata către
comitent
} 675 lei

Comitentul poate primi plata pentru articolele vândute în fiecare sâmbătă, în timpul programului de lucru al magazinului, după notificarea vânzării efectuate. Plata se face în numerar.

*Impozitul pe venit. Articolul 90-1. Reținerea definitivă a impozitului pe anumite tipuri de venituri. Fiecare comisionar reține un impozit în cuantum de 10 la sută din plățile efectuate în favoarea unei persoane fizice.

img img

Drepturile și obligațiile părților

Comitentul are dreptul:

 • Să aducă pentru vânzare articole din garderoba personală (numai femeiești), despre care s-a convenit în prealabil cu Comisionarul că pot fi aduse după o fotografiei într-un mod convenabil pentru ambele părți implicate (cel mai des prin intermediul mesajelor personale pe Instagram / Facebook)
 • Să ofere prețul său pentru fiecare poziție care să fie discutat cu Comisionarul
 • Să primească informații despre starea actuală a articolelor puse în vânzare.
 • Comitentul poate primi plata pentru articolele vândute în fiecare sâmbătă, în timpul programului de lucru al magazinului, după notificarea vânzării efectuate. Plata se face în numerar.
 • O notificare despre o vânzare poate fi primită de către Comitent în 3 moduri: mail, SMS, apel telefonic.

Comitentul trebuie:

 • Să predea toate hainele în curățătoria chimică înainte de a le aduce pentru vânzare
 • Să se asigure că articolele predate nu au defecte, semne vizibile de uzură și alte deficiențe
 • Comitentul este obligat să preia articolele care nu au putut fi vândute în cel mult 3 zile lucrătoare de la notificarea returnării. Notificarea despre returnare este trimisă la adresa de e-mail a Comitentului precum și prin SMS. În cazul în care Comitentul nu vine să preia articolul returnat în termen de 3 zile de la notificare, Comisionarul are dreptul să perceapă o taxă pentru depozitarea hainei care nu a fost vândute în sumă de 50 lei pentru fiecare zi de depozitare. În cazul în care Comitentul nu colectează articolul nevândut în termen de 2 săptămâni, Comisionarul are dreptul să transfere restituirea către nevoile caritabile (și anume, la magazinul de caritate MESTO).
img img

Comisionarul are dreptul:

 • Să primească selectiv produsul acceptat după fotografie
 • Să refuze să accepte mărfurile în caz de detectare a defectelor, semnelor vizibile de uzură etc.
 • Să recomande Comitentului costul relevant care va permite ca produsul să fie vândut cât mai repede posibil.
 • Comisionarul decide desinestătător dacă să fotografieze produsul și dacă să-l publice pe paginile sale de rețelele sociale

Comisionarul este obligată:

 • Să monitorizeze siguranța pozițiilor luate pentru vânzare
 • Să plaseze pozițiile luate în magazinul său care se află pe adresa: Chișinău, str. M. G. Bănulescu-Bodoni 27, intrare din str. București
 • Să asigure posibilitatea de a achiziționa articolele acceptate pentru vânzări în timpul programului de lucru al magazinului, și anume în zilele de lucru între orele 11:00 și 19:00, sâmbătă și duminică între orele 12:00 și 18:00
 • În termen de 5 zile lucrătoare, să informeze Comitentul că au fost vândute una sau mai multe dintre articolele luate pentru vânzare.

Semnând contractul de consignație, confirmați
că ați citit și sunteți de acord cu Condițiile
de acceptare a bunurilor pentru vânzare

Holychic.club Ⓒ 2018 - 2019 Developed by Xsort